Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Medlemsavgifter och Träningsavgifter
MEDLEMSAVGIFT
I medlemsavgiften 100.-/år (ingår bas-försäkring för de yngsta gymnasterna).

Trupp, Barn/Ungdom
Termin omfattar som minst 10 gymnastikpass med 1 timmes längd. De flesta grupper kör dock flera pass och längre tid.

TRÄNINGSAVGIFT
Familjegympa 1 timme/vecka   500.-/ 10 ggr
Bamse 1 timme/Vecka               500.- / Termin
Upp till 1,5 timme/Vecka           650.- / Termin
Upp till 3 timmar/Vecka           1200.- / Termin
Upp till 5 timmar/Vecka           1750.- / Termin
Upp till 7 timmar/Vecka           2300.- / Termin
Mer än 7 timmar/Vecka            2600.- / Termin

LICENSAVGIFT
För tävlande är det obligatoriskt med licens/försäkring, liksom även vid träning om man använder trampett eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxeln.
Tävlingslicens kostar 180.- / År 
Träningslicens kostar 150.- / År 

OBS!
Alla nya medlemmar måste registreras omedelbart. Alla deltagare i grupperna måste snarast registreras vid varje terminsstart. Detta för att var och en ska ha rätt typ av försäkring bl.a. Försäkringen gäller endast för medlemmar i föreningen.

Terminsavgift = Medlemsavgift+Träningsavgift+Licensavgift 

Avgifter Motionsgymnastik
Terminsavgift Motionsgymnastik N-je 400 kr c:a 24 pass
Terminsavgift Motionsgymnastik Länna 350 kr

Betalningssätt
I Motionssektionen tar ledarna upp avgifter och betalar in till kassören.


För övriga grupper sker det på följande sätt:
1. Kassören erhåller snarast efter terminsstart uppgift på alla deltagare i resp. grupp.
2. Faktura skapas och mailas till gymnasten eller målsman i början av terminen.
VID EVENTUELL UPPSÄGNING AV PLATS 

Ny Gymnast mailar direkt efter andra provomgången om de inte vill ha platsen, då behöver fakturan inte betalas.

Gymnast som gått terminen innan mailar också men innan terminen drar igång, då behöver inte fakturan betalas.

Detta är bestämt för att vi inte ska stå med tomma obetalda plaster och så att någon i kön kan få platsen istället.

Mail adress som gäller för uppsägning av plats  ngf.kontor@gmail.com
 
Sponsorer