Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Medlemsavgifter och Träningsavgifter
MEDLEMSAVGIFT
I medlemsavgiften 100.-/År, (ingår bas-försäkring för de yngsta gymnasterna).

Trupp, Barn/Ungdom
Termin omfattar som minst 10 gymnastikpass med 1 timmes längd. De flesta grupper kör dock flera pass och längre tid.

TRÄNINGSAVGIFT
Bamse 1.0 Timme/Vecka        500.- / Termin
Upp till 1,5 Timme/Vecka       550.- / Termin
Upp till 3.0 Timme/Vecka     1100.- / Termin
Upp till 5.0 timme/Vecka      1650.- / Termin
Upp till 7.0 Timme/Vecka     2200.- / Termin
Mer än 7.0 Timmar/Vecka    2500.- / Termin


LICENSAVGIFT
För tävlande är det obligatoriskt med licens/försäkring, liksom även vid träning om man använder trampett eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxeln.
Tävlingslicens kostar 180.- / År 
Träningslicens kostar 150.- / År 

OBS! Alla nya medlemmar måste registreras omedelbart. Alla deltagare i grupperna måste snarast registreras vid varje terminsstart. Detta för att var och en ska ha rätt typ av försäkring bl. a. Försäkringen gäller endast för medlemmar i föreningen.

Medlemsavgift+Träningsavgift+Licensavgift 

Avgifter Motionsgymnastik
Terminsavgift Motionsgymnastik N-je 400 kr c:a 24 pass
Terminsavg Motionsgymnastik Länna 350 kr

Betalningssätt
I Motionssektionen tar ledarna upp avgifter och betalar in till kassören.


För övriga grupper sker det på följande sätt:
1. Kassören erhåller snarast efter terminsstart uppgift på alla deltagare i resp grupp.
2. Faktura skrivs ut och delas eller skickas ut till deltagarna.
VID EVENTUELL UPPSÄGNING AV PLATS 

Ny Gymnast mailar direkt efter andra provomgången om de inte vill ha platsen, då behöver fakturan inte betalas.

Gymnast som gått terminen innan mailar också men innan terminen drar igång, då behöver inte fakturan betalas.

Detta är bestämt för att vi inte ska stå med tomma obetalda plaster och så att någon i kön kan få platsen istället.

Mail adress som gäller för uppsägning av plats  ngf.kontor@gmail.com
 
Sponsorer